Kurser

Har du lyst til ny inspiration i dagligdagen?

Oplever du, at børnene ikke har den fornødne motorik til at tegne og skrive?

Savner du nye måder at automatisere skrivebevægelserne på?

Skrivedans er en unik metode, en bevægelsesorienteret pædagogik som hjælper børn til at udvikle og styrke deres motorik og som samtidig rummer meget mere.

Jeg afholder kurset hos jer. Det giver jer mulighed for, at hele personalet kan komme på samme kursus, få ny viden og erfaring som efterfølgende kan evalueres & diskuteres og videre udvikles med egne skrivedans erfaringer. Min erfaring er, at det højner det pædagogiske arbejde.

Kurset kan afholdes en eftermiddag eller en aften.

Det kan også være en god ide`, at afholde kurset over 2 dage med måneders mellemrum, hvor skrivedansmetoden afprøves i den mellemliggende periode og evalueres den efterfølgende gang.

Læs nærmere om indholdet her Kursus i Skrivedans 

🙂

I 2015 udkom BLYANTDANS for alle børn mellem 2 og 6 år

Kursus i Blyantdans

Her tegnes vulkanen

 Vi bruger farver og papir